Řimice aneb má ves

15. května 2011 v 19:48 | Vlček Ondřej |  cestománie
Úvod
stará obecní pečeťŘimice (GPS Loc: 49°43'27.37"N, 16°59'18.117"E) jsou od roku 1976 i s místními částmi připojeny k Bílé Lhotě (obecní úřad sídlí v bývalém zámečku u Arboreta, vydává několikrát do roka Naše noviny). K obci náleží víska Nové Mlýny s vodní elektrárnou (první zmínka z r. 1371). Roku 1790 čítala obec 27 domů a 300 obyvatel. (Roku 1900 - 89 domů, 567 obyvatelů, Čechů, 4 Němci a 1 cizozemec, katol. náboženství*). V roce 2009 zde bylo evidováno 128 adres, roku 2001 tu trvale žilo 296 obyvatel. Obec se nachází v oblastech - Mikroregion Litovelsko a MAS Moravská cesta ( ta převzala 8. března 2011 koordinaci regionální značky "HANÁ regionální produkt®") a také v blízkosti Regionu Mohelnicko, Mikroregionu Uničovsko, Mikroregionu Šternbersko. Znak a vlajka obce jsou v současnosti společné s Bílou Lhotou.

Historie
První zmínka o obci pochází roku 1281. V minulosti byla vesnice rozdělena na dvě části, kdy každá měla svého majitele. Jedna část vsi náležela až do zrušení poddanství k panství úsovskému (24 domů), druhá část, na níž byla ve 14.stol. tvrz, příslušela až do zrušení poddanství ke statku červenolhotskému (17 domů).
Původní tvrz byla dnešní dům č. p. 11. Obrannou funkci tvrze měla mít tzv. "fortna", která označovala celý vedlejší průchod opevněním i s obranným systémem. Tvrz se nachází na východním výběžku ostrohu, na němž se rozkládá staré jádro obce. Na severní a západní zdi u severozápadně situovaného rohu se nacházela původní sgrafitová omítka. Horizontálně se na ní střídal ornament psaníčkový s ornamentem spirálového meandru. Na pozemku se nacházel i hraniční kámen nesoucí symboliku panství úsovského a bouzovského, (dříve červenolhotského) s vytesaným letopočtem 1725. Více z historie zde.
V minulosti byly Řimice "republikou v republice", jelikož nabídka zboží a služeb zde skoro kompletně pokryla její poptávku. Občané zastupovali široké spektrum řemesel. Nabídku zboží nabízely i domovní kvelby.
Historie JZD (dnes už ukončeného chovu skotu za obcí) zde. JZD připomíná bytovka na návsi malbou v omítce (červeno - hnědá) s výjevem sklizně obilí na poli.
Úryvek z pamětí o starých cestách: "Jiná cesta vedla za starodávna z Olomouce k Náklu ("hradská cesta"), Senici, Odrlicům, Cholině až do Chudobína, odtud hlubokým úvozem k Sobáčovu a Mladči, dále kolem Bočkovy díry "Brodkami" na Měník a Řimici ("na Demči") k Lošticůma Búzovu údolím Třebovky. Někde u Jevíčka se tato stezka spojila s cestou trstenickou".
Název obce byl nejspíše odvozen od podstatného jména "Hřím" a v průběhu let se utvářel přibližně takto: S-rimicz, Srimiz, Hrsiminicz, Rzimicze, Rzimicz, Hřimice, Řimnice...
(pohledy historické - doplním ihned, jak je obdržím)

Rodáci
František Šmíd - řídící učitel v Černovíře, psal články vlastivědného obsahu
František Žváček - akademický malíř
PhDr. a II Sc. Antonín Dostál - Hoboken (New Yersey), profesor slovanského srovnávacího jazykozpytu a staroslověnské filologie na filozofické fakultě, Univerzity Karlovy v Praze
novodobý pohled Řimic

Stavby
  • Roku 1727 postavila obec kapli sv. Jana Nepomuckého, aby kněz z Moravičan v čas povodně k bohoslužbě docházeti mohl* . Dnes v kapli zvoní pouze umíráček
  • Sousoší ukřižovaného Krista z roku 1841, uprostřed něhož je kříž s korpusem Krista a u paty kříže klečí Máří Magdalena. Po levé straně kříže stojí socha sv. Jana Nepomuckého, také z roku 1841 a po jeho pravé straně socha sv. Floriána (patrona hasičů) a odděleně vpravo památník a deska obětem 1. a 2. světové války
  • Od roku 1867 zde byla mateřská i základní škola, ze které se v osmdesátých letech 20. století vybudoval Dům s pečovatelskou službou a z původního sídla je dnes bitovka
  • U polní cesty na Měník stojí kaple sv. Cyrila a Metoděje z r. 1869 s pamětní deskou (drakiáda 2009 fotografie, drakiáda 2010 video, zrychlený západ slunce video). Pod ní se rozprostírá řimický rybník s názvem Balaton, který naplňuje potok, dále protékající Řimicemi a vlévající se do řeky Moravy
  • Pravoslavný chrám sv. Ludmily, jehož základní kámen byl položen 4. 6. 1933 a vysvěcen byl 21. 5. 1934. Vznikl podle návrhu duchovního otce Andreje Kolomackého, pozvaného z Podkarpatské Rusi vladykou Gorazdem. Pozemek na tento kostel darovala Beata Jarolímová. Zajímavou událostí v dějinách obce bylo dočasné přesídlení ústředí české církve pravoslavné z Prahy do Řimic v čele s biskupem Gorazdem - Pavlíkem (popraveným roku 1942) a duchovními úředníky, což připomíná i pamětní deska na domě č. 28. Chrám je jednoduchá stavba ve tvaru hranolu, který je završen odstupným jehlanem střechy a cibulovitou bání. Na vstupní straně je předřazena nízká čtverhranná přístavba se zvonicí a freskou sv. Cyrila a Metoděje, vytvořenou r. 1972 podle kresby Mikoláše Alše. Dnes má kostel i jeho okolí v rukou otec Kryštof s farou (dřívější sídlo knihovny, později hasičské klubvny)
  • V okolí Řimic se nachází kříž na bývalém popravišti (Na Šibeničkách), další kříže a boží muka

Geografie
Řimice leží v bráně tvořené výběžkem Zábřežské pahorkatiny od jihozápadu a Nízkého Jeseníku od severu, v místech, kde do Hornomoravského úvalu vstupuje od západu řeka Morava, v nadmořské výšce 278 m. Vesnice se nachází v Olomouckém kraji (konkrétněji v etnografické oblasti Haná), na hranici CHKO Litovelské Pomoraví. Nachází se mezi městy Litovel, (nazývanými též Hanácké Benátky, přímo pod radniční věží protéká rameno Moravy nazývané Nečíz, zde se dočtečte o Morovém sloupu, Svatojánském mostu i Švédské desce), (tornádo v Litovli) a Mohelnicí (zde zajímavosti Mohelnice), nedaleko Loštic (zde zajímavosti Loštic), proslavených výrobou olomouckých tvarůžků. Rozloha vsi činí 7,99 km².

Okolní prostředí
V okolí Řimic, na vrchu Národní přírodní památky Třesín ( 344,9 m n. m. s úpatím za hřištěm v Řimicích, kde se nachází dvě studánky) a protějším břehu řeky Moravy se nachází Rytířská síň (sál), Bočkovy díry (jeskyně Podkova), Čertův most, Obelisk (Čápův komín), Chrám přátelství (Templ), zámek v Nových Zámcích. Vše vybudované Lichtensteiny (památky fotografie) pro zpříjemnění jejich vyjížděk na koni krajinou. K památkám se váží pověsti, proto doporučuji článek Pověsti Bělolhotska a okolí). Název po vsi dostaly řimické vyvěračky nacházející se v kopci Třesín, v trase naučných stezek. V okolí i vrchu Třesín se natáčela pohádka Princezna Fantaghiró doplňuji odkaz na Wikipedii. U lesní cesty v Řimicích je možno zahlédnout smírčí kříž. Ve starém lomu Vápenky Vitoul (za vrchem Třesín) se nachází Geologické varhany. A zde je odkaz na památné stromy Olomouckého okresu.

Naučné stezky

Kultura minulá i současná
V dobách minulých občany zcelovala a rozveselovala kapela, která hrávala při akcích, pořádaly se lampiónové průvody, probíhaly akce Z.
Dnes ves převážně žije akcemi pořádanými hasičským sborem a TJ Sokol (maškarní bál pro děti, soutěže, přes kopaná po nohejbal). V kulturním domě v Bílé Lhotě se v současnosti konají všechny plesy.
Hasičský sbor byl založen v r. 1889. (V budově dnešní hasičské zbrojnice je zazděn výjev sousoší Getsemanské zahrady, který dnes připomínají pouze pískovcové pilíře). Ten tradičně od roku 1996 pořádá Pochod pohádkovým lesem (reportáž 2010 video).
TJ Sokol byl v obci založen v r. 1911. (25. května 2011 slaví uplynulých 100 let od svého založení a k této příležitosti dostala budova kulturního domu nová okna a fasádu).
Vznik knihovny měl na svědomí Čtenářsko - pěvecký spolek v Řimnicích a nazývala se Lidová knihovna Řimnická. Knihovna současná sídlí už na pátém místě a to místě původním ( v objektu byl původně obecní úřad, později mlékárna a dnes se o budovu dělí s hasičskou klubovnou). Dnešní knihovna je připojena k internetu.
Za zmínku stojí i nově vzniklá hudební skupina Arytmie, tatér Indy, výtvarnice Dana Sedlářová a odkaz také zde.
V Bílé Lhotě se nachází mateřská a základní škola s družinou, ordinace dětské lékařky MUDr. Eleny Vacové, obvodního lékaře MUDr. Jaroslava Čampiše a další možnosti zde.
Nejbližší možností rybaření je řeka Morava.
V obci funguje i myslivecké sdružení Řimice.

Obchod, hospody
V blízkosti návsi se nachází prodejna smíšeného zboží, jediné místo kde lze zakoupit pohled. Supermarkety jsou ve všech okolních městech.
Celoročně je otevřena Hospoda na Solné (nevaří, bez přístupu k internetu) a přes sezonu Hospoda na hřišti (příležitostné grilování, bez přístupu k internetu). Hospoda u Hadašů už není funkční.

Doprava
autem rychlostní silnicí R35 ( v roce 1997 pomohla jako hráz proti rozvodněné Moravě). Nejbližšími sjezdy jsou Palonín a Mladeč. Autobusy jezdí přímo do vsi na náves nebo na křižovatku u Červené Lhoty. Nejbližší vlaková trať - Moravičany a Mladeč, lodní doprava s výstupní zastávkou u řimického jezu a letecká doprava.

Kultura v okolí
Folklórní a národopisné soubory - Hanačka, Cholinka
Extrémní závody - Bobr cup a Bobr bike, projíždějící okrajem Řimic

Cyklistické a turistické cíle okolí:
Státní hrad Bouzov a Trojský kůň (hrad fotografie, balony nad Bouzovem fotografie), Zámek Náměšť na Hané, Hrad a zámek Úsov, Arboretum Bílá Lhota (Kouzelné Arboretum video, Arboretum fotografie), Javoříčské jeskyně, Mladečské jeskyně (Mladečské jeskyně článek a fotografie), Státní hrad Šternberk, Kájínkovo letní sídlo Mírov , Muzea - Bouzov, Litovel, Mohelnice, Uničov 1, 2 a 3, Muzeum olomouckých tvarůžků Loštice, Památník Adolfa Kašpara v Lošticích, umělecký řezbář Jaroslav Beneš - Loštice, Hanácké národopisné muzeum Cholina, Hanácký skanzen v Příkazích, Čechy pod Kosířem, Černá věž Drahanovice, větrné mlýny Olmouckého kraje, Rešovské vodopády. Pro národ český nutno neopomenout Pivovar Litovel, pořádající četné akce a exkurze pivovarem. První umělecký válcový mlýn Litovel, Svaté vody - Litovel, Cholina a Cakov. Chudobín - obec tří kostelů a zámku s anglickým parkem, rodná ves spisovatele Jana Čepa - Myslechovice. Dětská ozdravovna se speleoterapií Mladeč - Vojtěchov. Poutní kostel Cholina. Rozhledny Olomouckého kraje. Mimokomunikační stezky. Více cílů zde.
mapa polohy Řimic

Dostupná koupaliště v okolí:
Přírodní - Moravičanské jezero (pískovna), zatopený kamenolom Nová Ves, Náklo (pískovna), Dobravický rybník (nedoporučuji), Sobáčovský rybník (nedoporučuji), Bouzovský rybník (nedoporučuji), Šternberk (Dálovské jezírko a Dolní Žleb), Uničov (pískovna Želechovice), Litovel (Komárov a Loděnice)
Dostupná veřejná koupaliště - Litovel, Uničov, Šternberk, Loštice, Náměšť na Hané
Kryté plavecké bazény - Mohelnice, Litovel, Uničov, aquacentrum Bohuňovice
Lázně- Slatinice. Více odkazů na vodní radovánky zde.

Ubytování

Stravování (uplatnění stravenek možno dohledat)

Nemocnice
Nemocnice s pohotovostmi se nachází v Olomouci a Šternberku

Půjčovny, autoservisy a pneuservisy, opravny kol

Informační centra, veřejně přístupný internet, cestovní kancelář, průvodce

Reality

Bankomaty

Počasí

Vyhlídkové lety

Další služby

Média

Publikace:
URVÁLEK, Radovan. Litovel a okolí : kraj, který máme rádi. Olomouc : Petr Baštan-vydavatelství, 2006. 181 s. ISBN 80-903275-4-0.

Na závěr
Připojuji odkaz na trombu mnou focenou z Řimic (tromba nad Uničovem) a na tabulku s jevy z Olomouce, Šternberka, Litovle, Mohelnice, Náměště na Hané...
Většina fotografií na tomto blogu je pořízena z okolí vesnice. Vybrané fotografie jsou umístěny přímo na mapách s konkrétními místy pořízení - můžete se prokliknout zde na stránce - v menu, přes ikonu Google nebo Seznam.

Zajímavé odkazy
TV - Toulavá kamera 1 (Třesín), Toulavá Kamera 2 (Stezka Nové zámky), Živé srdce Evropy (Mladečská jeskyně), Reportáže Toulavé Kamery Olomoucký kraj


Zdroje
*PINKAVA, Viktor. Vlastivěda Moravská : II. Místopis, Litovelský okres. Brno : Musejní spolek, 1903. Řimice, s. 312.
Rozhovor s panem (harmonikářem) Jiřím Žváčkem st., kterému patří poděkování
Poděkován patří dědům - Vlčkovi a Němcovi
 


Komentáře

1 twinego | Web | 15. května 2011 v 20:14 | Reagovat

Stručné ;-)

2 Vlček Ondřej | E-mail | Web | 15. května 2011 v 20:42 | Reagovat

[1]: baví mě psát ve zkratce :-D

3 petronilla | 15. května 2011 v 21:00 | Reagovat

NÁÁÁHODOU...
Oceňuji snahu a taky - pokud se někam vydám, mám ráda info předem :-)

4 Vlček Ondřej | E-mail | Web | 15. května 2011 v 21:19 | Reagovat

Děkuji :-) Přesně pro takové cestovatele jako ty jsem se snažil.
(Ikdyž červík hlodá - takže časem budu ještě řadu věcí doplňovat 8-) )

5 zbyněk | Web | 28. června 2011 v 10:05 | Reagovat

Tak ač to není moc daleko,jsem tady nebyl,měl bych to napravit:-)

6 otavinka | E-mail | Web | 9. července 2011 v 8:48 | Reagovat

Vynikající! Okamžitě si ukládám do odkazů k databázi osobnosti Moravy. Právě jen člověk, který je rodákem či tam bydlí, může zpracovat tak jedinečný článek, protože některá fakta jsou známa jen místním a nikde jinde se nenajdou. Díky. :-)

7 Bonbón | E-mail | Web | 21. srpna 2011 v 19:43 | Reagovat

Zajímavý článek...

8 Svatopluk Winkler | E-mail | 29. září 2015 v 22:05 | Reagovat

Dobrý den, pane Vlčku, chci se pozeptat na soukromou informaci, nevíte prosím něco o rodině Müllerových z Řimic, moje babička tohoto příjmení odsud pocházela, dle vyprávění maminky vozila na trh zeleninu do okolních měst, jedná se o období první republiky, bohužel nemám více informací a byl bych vděčný za každou další, rodiče už nežijí.

s pozdravem
Winkler Svatopluk

9 Svatopluk Winkler | E-mail | 29. září 2015 v 22:08 | Reagovat

Ooooo, ještě dovětek...klobouk dolů...přečetl jsem si datum Vašeho narození...a ještě vzdělání...nyní bydlím v Opavě...krásné město...původem jsem Bludovák

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.