Květen 2015

Jsme ve finále ankety Strom roku 2015!

24. května 2015 v 20:20 | Vlček Ondřej |  cestománie
Nadace Partnerství tento rok vyhlásila již čtrnáctý ročník ankety Strom roku. Já anketu znal již z období studia na střední škole, kdy si vybavuji poster s finálovými stromy na autobusové zastávce v Olomouci na Tržnici. Až loni mne napadlo nominovat strom z Bílé Lhoty. Nejprve bylo nutné sesbírat do přihlášky informace typu - příběh stromu, fotografie, určení druhu stromu, určení lokality, kde strom roste, gps souřadnice, základní parametry jako stáří a obvod kmene, informace o možnostech spolupráce s dalšími lidmi a organizacemi na sbírání hlasů, dále popis toho jak naložit s výtěžkem z ankety a kontakt.

Nejsnazší proto bylo rozjet se přímo do Bílé Lhoty pro potřebné informace. Nominaci stromu jsem pojmenoval jako "Bělolhotský baobab". Věděl jsem, že pan Hekele z Arboreta bude vědět anebo mne alespoň nasměruje. Tam mne předal panu Čepovi, který se mnou šel oslovit sourozence Vytřísalovy. Pátrání po pověstech bylo úspěšné až u manželů Hufových, kteří mi velice ochotně zapůjčili a dali svolení pověsti publikovat. Díky tomu vznikly v roce 2014 fotografie pro tento článek. Dále byly pořízeny fotografie, pan Hekele pomohl s určením druhu stromu a odhadem stáří. Nejvtipnější byla nejspíš situace měření obvodu mohutného kmene našeho stromu s provázkem ve stráni. Loni naše nominace neuspěla. Tehdy byl o anketu velký zájem.

Letos v březnu či dubnu mi přišel mail od projektové koordinátorky paní Andrey Krůpové s informacemi o letošním ročníku. Přihlášku jsem tedy přepracoval, doplnil o aktuální informace a odeslal. Více jsem anketě nevěnoval pozornost.

Jakým překvapením byl mail ze dne 14. 5., kde mi bylo oznámeno, že mezi 70-ti nominovanými stromy byl náš vybrán do celorepublikového finále jako zástupce Olomouckého kraje. V tom se kolotoč událostí rozběhl. Oslovit organizace, uvědomit pana starostu... Druhý den v pátek jsem začal s osobním zvaním pamětníků z Bílé Lhoty, kdy mi mezitím u pana Čepa volala paní Krůpová s konkrétními termíny jejich návštěvy. Díky tomu jsem se zvaním mohlbýt konkrétní.

Ještě v neděli večer (17. 5.) bylo okolí stromu nepropustnou džunglí. V pondělí pan Nosek již vysekl trávu. V úterý jsme vykáceli nálety. V tento den jsem také pod stromem vyhrabal trávu, listí, větve a začal s tiskem a rozvozem pozvánek na "Schůzku u doubku". Ve středu byly rozvezeny poslední plakáty a ochotní zaměstnanci Arboreta mi zapůjčili nářadí na odvoz vyhrabaného z předchozího dne. Čtvrtek a pátek patřil již samotným přípravám setkání - zapůjčit kempingový stolek a připravit alespoň malé občerstvení.


V pátek v 15 hodin naše "Schůzka u doubku" vypukla. Již před tímto časem se začali scházet první podporovatelé stromu. Vyvěsil jsem ještě šipku pro určení přesného místa konání. Pohoštění bylo rozprostřeno v blízkosti dubu. Ještě před patnáctou hodinou zástupce zastánců stromu vyzpovídala paní redaktorka olomouckého deníku Petra Pášová. Po rozhovorech jsme přivítali projektovou manažerku paní Krůpovou z Nadace Partnerství s fotografkou a panem asistentem. Nejprve mi byly předány propagační předměty a bylo zmíněno několik organizačních záležitostí, týkajících se soutěže. Vylosoval jsem pro strom aknketní číslo 4, které bude posléze také nejen tvarem DMS. Poté fotografka, dá se říct svým úsměvem nejprve mne s vylosovaným číslem a poté i všechny ostatní zúčastněné přesvědčila ke kolektivní fotografii a skupinovým fotkám. Nejmladší zúčastněné bylo 1,5 roku a tomu nejstaršímu 83 let. Schůzky se zúčastnilo 25 podporujících občanů (včetně pejska). Po tomto paní Krůpová zmínila zájemcům doplňující informace týkající se především samotného hlasování. Na to jsme paní fotografce ustoupili a nechali prostor pro zachycení stromu. Mezitím se většina účastníků vytrousila zpět k domovům. Dojedlo se poslední občerstvení, pobalilo a zástupce Nadace jsme nasměrovali na přislíbenou prohlídku Arboreta a rozloučili se. V 16:45 jsme dorazili domů.
Poděkování za uskutečnění akce patří panu Noskovi, ochotným zaměstnancům Arboreta a mým rodičům.
Novodobý obrázek Panny Marie na stromu obnovila paní Hanka Čermáková s manželem Standou.
Článek o akci v Olomoucké deníku zde.
Článek o akci na webu Olomouckého kraje zde.
Článek o akci na webu Olomouckých novinek zde.
Článek na webu Mikroregion Litovelsko zde.
Článek na webu Aktuálně.cz zde.
Článek na webu Furtovnik zde.
Článek na webu Regiony.Impuls.cz zde.
Fotogalerie na serveru Týden.cz zde.
Z doslechu vím, že o naší nominaci padlo několik zmínek v Českém rozhlase Olomouc a vevysílání TV Morava.
Zde uvádím odkaz na skupinu založenou na Facebooku.
Výstava Strom roku 2015 zde.
Reportáž TV Přerov (8:28):

KOMPLETNÍ INFORMACE O HLASOVÁNÍ PŘINESU V DALŠÍM ČLÁNKU KOLEM 15. ČERVNA.

Nominace:

"BĚLOLHOTSKÝ BAOBAB"
Tento pozoruhodný strom je místem k odpočinku ale také domovem, místem k načerpání duševních sil i turistickým cílem.

PŘÍBĚH STROMU
"Na cestě z Bílé Lhoty do Měníka přijdeme k doubku, o němž pověst vypravuje, že v těch místech byl zavražděn mladík vracející se ze zábav. Na památku té zlé smrti byl tam postaven dřevěný kříž a potom tam zasadili doubek, jejž ořezávali každého roku, až dostal podobu kříže.
Jiná pověst vypravuje, že na tom místě byla v noci přepadena dívčina Marie. Jakýsi muž ji chtěl oloupiti a zabíti. Dívka nemohla se mu ubráníti, i volala o pomoc Pannu Marii. Muž se lekl a prchl. Dívka na památku svého zachránění koupila obraz Panny Marie a pověsila jej na starý dub, na němž ten obraz visí dosud. Proto se tomu místu říká "U Panny Marie", nebo také "U obrázku"".

FOTOGRAFIE

URČENÍ DRUHU STROMU
Dub letní

URČENÍ LOKALITY, KDE STROM ROSTE
Bílá Lhota, okres Olomouc, kraj Olomoucký

GPS SOUŘADNICE
49°42'41.077"N, 16°58'39.446"E

ZÁKLADNÍ PARAMETRY STROMU
Odhadované stáří - 350 let
Obvod kmene - 450 cm

INFORMACE O MOŽNOSTECH SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI LIDMI A ORGANIZACEMI NA SBÍRÁNÍ HLASŮ
Obec Bílá Lhota, Arboretum Bílá Lhota, pamětníci "Bělolhotska", Sokol Bílá Lhota, Hasiči, MŠ Bílá Lhota, ZŠ Bílá Lhota, občanské sdružení Modrá Velryba, Město Litovel, Informační centrum Litovel, CK Bavi, Muzeum Litovel, Městský klub v Litovli, Mladečské jeskyně, případně další okolní památky… (Rozhlas, zpravodaje, nástěnky, web, městská televize, akce, publikování článku na vlastním blogu vlcekondrej.blog.cz).

POPIS TOHO, CO BYSTE CHTĚLI S VÝTĚŽKEM Z ANKETY UDĚLAT
Jako nejnutnější a první krok by byla potřeba ošetřit strom od parazitujícího jmelí. Dále by byl výtěžek věnován na zlepšení přístupnosti ke stromu, což obnáší prvně vysečení trávy. Dále by byla potřeba revitalizovat jeho bezprostřední okolí a to vyřezáním náletů. Rád bych také nechal zhotovit přehledné značení cesty ke stromu alespoň z návsi obce Bílá Lhota a informační tabuli např. s pověstmi vážícími se k tomuto místu. Přímo pod dubem by bylo hezké zbudovat posezení v podobě jednoduché lavičky.

Poděkování za pomoc při sběru materiálů patří panu Hekelemu, panu Čepovi, manželům
Hufovým, sourozencům Vytřísalovým z Bílé Lhoty a také paní Čermákové.

KONTAKT
Ondřej Vlček
E-mail: vlcek.ondra@gmail.com

Konvalinky

14. května 2015 v 20:02 | Vlček Ondřej |  příroda
už kvetou :-)

Rozkvetlé Arboretum

7. května 2015 v 21:30 | Vlček Ondřej |  cestománie
Bílá Lhota

Jarním sadem, loukou, lesem

3. května 2015 v 20:00 | Vlček Ondřej |  příroda
co psát více, nadpis vyjadřuje vše :-)